TERVEZÉS


 

 

ÖNTÖZŐ és IVÓVÍZ KUTAK

tervezése és engedélyeztetése

 

TERMELŐ - NYELETŐ KUTAK és TALAJSZONDÁK

tervezése és engedélyeztetése

hőszivattyús rendszerekhez

 

 

 

Amennyiben új kutat szeretne fúratni, illetve a már meglévő fúrt kútját engedélyeztetni, akkor létesítési, illetve állapotfelvételi terv elkészítése szükséges, akár öntöző, akár közműpótló ivóvízkútról legyen szó.

 

Vállaljuk a kutak tervezését, a fúrt kút engedélyeztetését, valamint egyéb kérdésekben való szaktanácsadást.
 

Továbbá:
- kútvíztisztítási technológiák kidolgozását, tervezését
- egyedi gyártású ipari és háztartási ivóvízkezelő berendezések tervezését
- lakóépületek, ipari létesítmények, állattartó telepek komplett vízellátó rendszereinek létesítési és állapot-felvételi terveinek elkészítését

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése szerint vízjogi engedély szükséges a vízimunka elvégzéséhez, illetve vízilétesítmény megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez (létesítési engedély), továbbá annak használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználathoz (üzemeltetési engedély).
 

Fúrt kút engedélyező hatóság:

 

    JEGYZŐI HATÁSKÖR

        - új kút létesítése (meglévő kút engedélyeztetése a Környezetvédelemnél történik)

        - magánszemély kizárólag házi célú vízigénye

        - 500 m3/év alatti vízigény

        - a vízkivétel talajvízből történik

 

    KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

        - meglévő kutak fennmaradási engedélyeztetése

        - nem házi célú vízigény (gazdasági tevékenységhez)

        - 500 m3/év feletti vízigény

        - a vízkivétel a talajvíz szintjénél mélyebb, védett rétegvízből történik

        - termelő - nyelető kutak engedélyeztetése hőszivattyús rendszerekhez

 

Talajszonda engedélyező hatóság: a területileg illetékes BÁNYAKAPITÁNYSÁG

 

 

Fúrt kút engedélyeztetés menete:

 

Amennyiben meglévő vagy új fúrású kútból szeretne öntözni vagy ellátni az épületet ivóvíz minőségű vízzel, abban az esetben engedélyeztetési eljárás lefolytatása szükséges, melyben számos követelménynek meg kell felelni.

Ilyen esetekben a használatbavételi engedély megszerzéséig a következő lépéseket kell tenni.

 

1. Meglévő kút esetén:

- állapot-felvételi tervdokumentáció elkészítése és az illetékes hatósághoz való benyújtása szükséges (fennmaradási engedély megkérése a kútról, a kacsolódó vízilétesítményekről és a vízgépészeti berendezésekről, a meglévő vízellátásról)

- akkreditált vízvizsgálati jegyzőkönyv becsatolása a kútvízről (kémiai-, bakteriológiai-, víz-gáz viszony vizsgálat)

- amennyiben nem megfelelő a vízminőség, abban az esetben a kifogásolt komponensek eltávolítására víztisztító berendezés beépítése szükséges (Amennyiben a vízminőség megfelelő kiadható az engedély.)

- az engedélyeztetés során az illetékes Hatóság eljárási-szolgáltatási díjat határoz meg, melyet a kérelmezőnek be kell fizetni.

 

2. Új fúrású kút esetén:

- létesítési engedélyes tervdokumentáció elkészítése és az illetékes hatósághoz való benyújtása szükséges

- engedély birtokában a kút megfúrása

- a kút megfúrása után az üzemeltetési engedély megkérése a szükséges mellékletekkel (akkreditált vízvizsgálati jegyzőkönyv, szükség szerint vízföldtani napló, stb...)

- amennyiben nem megfelelő a kútvíz minősége, abban az esetben a kifogásolt komponensek eltávolítására víztisztító berendezés beépítése szükséges. (Amennyiben a vízminőség megfelelő kiadható az engedély.)

- az engedélyeztetés során az illetékes Hatóság eljárási-szolgáltatási díjat határoz meg, melyet a kérelmezőnek be kell fizetni.